animation-ish

objavljeno v flešoteka

Prvo nergaštvo mojega empiričnega preizkusa se je začelo že prècej po zagonu programčka. Delovna površina je za navadnega javnega uslužbenca srednjih let namreč absolutno premajčkena in neprilagodljive velikosti; od vnetega bolščanja v ekran imam še vedno čisto razbolene oči. Na mojem ocenjevalnem lističu se je zapisalo še premalo uporabnih funkcij ter risanje nerodno – pisani junak tega testa tako bolj nalikuje nestvoru z južnih morij kot stvarnemu domovoju. Seveda pa bi lahko teh 59 enot ameriškega denarja zapravil tudi še za kaj bolj neumnega in neuporabnega …

nočna ofenziva

objavljeno v vsakodnevnice

Za izvedbo ofenzive je bila zadolžena armadna skupina “B”, ki združuje 7., 15. ter 5. in 6. tankovsko armado, ki sta nosili glavnino preboja. V napad je bila s severa najprej poslana 5. tankovska armada, ki naj bi z začetnih položajev prodrla globoko skozi sovražnikovo zaledje, 7. armada je imela nalogo varovati levi bok fronte, medtem ko je 15. varovala desni bok. Ofenziva se je začela približno ob 23.54, vendar so enote 6. tankovske armade že kmalu ob 23.57 naletele na nepričakovan odpor. Njeno levo krilo naj bi namreč obkolilo sovražnikovo 4. armado z zahodne smeri, vendar je le-ta na ogroženem frontnem odseku dobile okrepitve, 3 pehotne enote ter konjeniško divizijo. Samo nekaj sekund po polnoči sta se ognjevito spopadli 7. in 5. tankovska armada s 24. in 8. korpusom nasprotne strani v bitki, kar je privedlo do delnega umika 7. armade, medtem ko je 6. tankovska armada nadaljevala s koncentričnimi napadi vse do 00.24. Sočasno z dramatičnimi dogodki je armadna skupina “D” zadrževala enote, ki so napadale s severa in severo-vzhoda. Boji so se nadaljevali z raketiranjem in granatiranjem položajev 15. armade vse do 00.47.
Približno takrat je nastopilo tudi krhko premirje, ki zaenkrat še traja.

« Previous Page
essay writing pay for essay essay writer online essay writer service english essay writer essay re writer instant essay writer college essay writer academic essay writer writer essay